Kiedy postawić przecinek przed „oraz”? Interpunkcja w praktyce

Dzisiaj kolejna dawka zasad interpunkcyjnych. Tym razem podpowiadamy, kiedy postawić przecinek przed „oraz”. Wyjaśniamy, kiedy postawić przecinek przed „oraz” jednak można.

Kiedy postawić przecinka przed „oraz” nie można?

„Oraz” występuje w języku polskim przede wszystkim w funkcji spójnikowej, łącząc człony zdania współrzędnego i jest równoznaczne z „i”. Przecinek przed „oraz” w przeważającej ilości przypadków nie występuje.  Podajemy dla porządku przykłady zdań i zasady, kiedy postawić przecinka przed „oraz” nie można.

Przecinka przed „oraz” nie stawiamy, kiedy łączy ono części zdania współrzędnie złożonego:  Mama kupiła mleko oraz zrobiła zakupy.

Przecinka przed „oraz” nie stawiamy, kiedy łączy on dwie grupy np. nominalne: Na estradzie wystąpił zespół taneczny oraz artyści scen warszawskich. *mały słownik

Przecinka przed „oraz” nie stawiamy, kiedy występuje w zdaniu pojedynczym po raz pierwszy: Mama oraz tata poszli do teatru.

Kiedy postawić przecinek przed „oraz” jednak można?

Są jednak nieliczne przypadki, kiedy przecinek przed „oraz” postawić jednak można, chociaż nie przychodzi nam to do głowy, kiedy myślimy o „oraz”.

Postawić przecinek przed „oraz” można, kiedy powtarza się ono w zdaniu oddzielając części grupy nominalnej: Kupiłam mleko oraz jajka, oraz musztardę.

Postawić przecinek przed „oraz” można, kiedy występuje ono po wtrąceniu zamkniętym przecinkiem z obu stron: Mam ojca, którego nigdy nie poznałam, oraz matkę.

Postawić przecinek przed „oraz” można, kiedy jest ono początkiem wersu w partii poetyckiej, a poprzedni wers chcemy zamknąć przecinkiem:

„A słowu uczyniwszy krzywdę raz danemu,

Oraz z sercem oddał je już komu inszemu.”*

Warto również pamiętać, że oprócz normowania porządku składniowego, interpunkcja polska pełni również funkcję ekspresyjną lub intonacyjną. Jeśli sens zdania przez postawienie przecinka przez oraz zmieni się albo oraz chcecie, aby zostało zaakcentowane warto jeszcze raz się nad przecinkiem przed oraz zastanowić.

Nie należy też wrzucać do zdania zbyt dużo przecinków, które mogą utrudniać odbiór lektury lub sensu zdania. Prymarnym zadaniem interpunkcji jest przecież ułatwiać zrozumienie tekstu, a nie utrudniać.

Widać więc, że postawić przecinek przed „oraz” również można i takie sytuacje też potrafią się zdarzać. Jeśli macie wątpliwości, co do innych zasad interpunkcyjnych przeczytajcie o tym, kiedy postawić przecinek przed „ale” i o tym, kiedy stawiamy przecinek w zdaniu.

Słownik ortograficzny języka polskiego, red. M. Szymczak,  Warszawa 1976.

Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1968.

* S. H. Lubomirski, Ermida królewna pasterska, [w:] Dramaty staropolskie, t. 5, Warszawa 1963, s. 195.